صفحه شخصی آب پاک abpak   
 
نام و نام خانوادگی: آب پاک abpak
تاریخ عضویت:  1398/04/29
 روزنوشت ها    
 

 پکیج تصفیه‌ی فاضلاب بخش عمران

3

پکیج تصفیه‌ی فاضلاب چیست؟

در جوامع امروزی با گرم شدن کره زمین و افزایش دما میزان مصرف آب با افزایش چشگیری به همراه بوده است، از طرفی افزایش جمعیت و ثابت بودن میزان آب موجود در کره زمین منایع تامین آب با کاهش روبه رو بوده است.
افزایش جمعیت در جوامع شهری سبب تولید فاضلاب بیشتری نسبت به سال های گذشته شده است که می توان با تصفیه فاضلاب تولید شده گامی موثر در کاهش مصرف آب برداشت.

پکیج های تصفیه فاضلاب نمونه کوچک شده یک تصفیه خانه بزرگ است که به دلیل جمع آوری همه واحدها و تجهیزات در یک مجموعه به آن پکیج می گوییم، پکیج های تصفیه فاضلاب با توجه به کمیت فاضلاب ورودی به آن با ابعاد و اندازه های مختلف ساخته می شود، نکته موثر در انتخاب پکیج کیفیت فاضلاب ووردی و استاندارد پساب خروجی مدنظر است که این موضوع می تواند در انتخاب نوع فرآیند و واحد و تجهیزات مورد استفاده در پکیج تاثیر گذار باشد.

منبع:
سایت شرکت آب پالایش آرا کیا ab-pak.ir

شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 13:26  
 نظرات